ACI CARD

ACI PROGRAM VJERNOSTI

Što je ACI Card?

ACI Card je članska kartica namijenjena isključivo nautičarima koji su sklopili Ugovor o korištenju godišnjeg veza za jednu od ACI marina ili godišnju kombinaciju Polugodišnjeg ugovora za vez u moru i Polugodišnjeg ugovora za vez na kopnu. Charter tvrtke, odnosno plovila charter tvrtki smještena na godišnjem vezu u ACI marinama također ostvaruju pravo na ACI Card kao i na sve pogodnosti predviđene ACI Cardom.

ACI SMART CARD

Novi Smart ACI Card je smart kartica s digitalnim čipom koji omogućava trenutno prenošenje podataka u recepcijski program.
Novu ACI Card karticu potrebno je odmah pri privezivanju predočiti mornaru na gatu. Mornar putem digitalnog čitača očitava podatke vašeg plovila koji se trenutno upisuju u recepcijski program. Digitalnim unosom podataka u recepcijski program skraćuje se i vrijeme čekanja prilikom plaćanja dnevnog veza.

ACI CARD

ACI PROGRAM VJERNOSTI

PREDNOSTI ZA KORISNIKE ACI CARD-A

Predočenjem ACI Card-a korisnik ostvaruje pravo
na slijedeće prednosti:

ACI SMART CARD

 • 30% popusta na cijenu dnevnog veza u moru u ACI marinama Šimuni i Slano do kraja 2020. godine
 • 2+1 gratis dnevni vez Šimuni (osim u razdoblju 1.7-31.8.) i Slano – za prva dva dana plaćenoga dnevnoga veza, treći je besplatan; vrijedi isključivo za uzastopne dane dnevnog veza – pogodnosti se mogu kombinirati
 • 30% popusta na cijenu dnevnog veza u moru u svim ostalim ACI marinama u periodu od 01.01. – 31.05. i 01.10. – 31.12.
 • 20% popusta na cijenu dnevnog veza u moru u svim ACI marinama osim ACI marina Šimuni i Slano u periodu od 01.06. – 30.09.
 • 50% popusta na cijenu dnevnog, mjesečnog i polugodišnjeg* smještaja plovila na kopnu ostvaruju imaoci ugovora o korištenju godišnjeg veza u moru u svojoj matičnoj marini ili u nekoj drugoj ACI marini u skladu s raspoloživim kapacitetima odabrane marine tijekom trajanja ugovora o godišnjem vezu u moru**
 • 4.000 HRK popusta na cijenu godišnjeg veza za sljedeću godinu ostvaruje gost koji posreduje pri dolasku novog klijenta na godišnji vez u jednu od sljedećih ACI marina: Umag, Pula, Pomer, Cres, S. Draga, Šimuni, Milna, Vrboska i Korčula (ne vrijedi za prelazak plovila iz druge ACI marine)
 • 50% popust na smještaj u apartmanima u ACI marini Cres u periodu 01.10. – 31.03.
 • 50% popust na sve usluge tehničke pomoći Sea Help-a jednom godišnje (osim članarine) ostvaruju korisnici ACI Card-a koji nemaju ugovorenu Sea Help članarinu

ACI Card pogodnosti

 • jedno parkirno mjesto u marini za osobno vozilo vlasnika plovila iz Ugovora o godišnjem vezu, ovisno o mogućnostima marine​
 • 3 dana besplatnog veza u moru u matičnoj marini za vrijeme trajanja ugovora o korištenju godišnjeg veza na kopnu
 • 3 dana besplatnog veza na kopnu u matičnoj marini ili u nekoj drugoj ACI marini (najam brodskih ležaljki se ne naplaćuje) za vrijeme trajanja ugovora o korištenju godišnjeg veza u moru, koji se, u slučaju korištenja dvije operacije dizalice/travel lifta, pridodaju danima uključenim u uslugu dizalice/travel lifta, što ukupno iznosi 6 dana smještaja na kopnu

ACI CARD

ACI PROGRAM VJERNOSTI

Scroll to Top